پکیج یونیت

Package Units

پکیج یونیت های شرکت سپند تهویه در ظرفیتهای ۱۵ الی ۸۰ تن ودبی هوای ۱۶۰۰ الی ۳۵۰۰ CFM ساخته می شوند.

پکیج یونیت های شرکت سپند تهویه در دونوع آبی و هوایی و به صورت بالازن یا رو به رو زن و در طرح های افقی یا عمودی و در دو نوع هوایی به صورت یکپارچه یا مجزا ساخته می شوند.

کویل های انبساط مستقیم دستگاه از لوله های مسی با فین های آلومینیومی یا مسی با تراکم ۱۰ الی ۱۴ فین در اینچ تدارک می گردند.

بخش گرمایش دستگاه در مدل های آب گرم، بخارو الکتریکی ساخته می شوند.

پکیج یونیت هوایی پایین زن

Air cooled down flow packaged units

پکیج یونیت های هوایی پایین زن شرکت سپند تهویه در ظرفیت های ۵ ، ۷/۵ ، ۱۰ ، ۲۰ و ۲۵ تن تبرید ساخته می شوند.

کویل اواپراتور دستگاه از نوع DX بوده و جهت بالا بودن راندمان،کویل به شکل طراحی شده است.

لوله ها از نوع مسی به قطر ۳/۸ اینچ با فین آلومینیومی ۱۲ تا ۱۴ فین در اینچ می باشد.

این پکیج یونیت ها با استفاده از سیستم کنترل میکرو پروسسوری قادر به کنترل دقیق دما و رطوبت بوده و جهت مراکز حساس به تغییرات شرایط محیطی از جمله مراکز مخابراتی و کامپیوتری مورد بهره برداری قرار می گیرد.